page-header

Termal Hidroliz Prosesi

Termal Hidroliz Prosesi

Arıtma Çamurlarınızı Değere Dönüştürüyoruz!

Arıtma çamurlarının, anaerobik koşullarda stabilizasyonunun gerçekleştirilmesi ve bu esnada tam steril ürün elde edilmesi ile, optimum seviyede elektrik enerjisi üretilmesi konusunda, mükemmel bir çözüm sunuyoruz. Her tesis, farklı popülasyon arıtma çamur niteliği bakımından, farklılık gösterir. Bu sebeple, çözümlerimizi bireysel müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirmek için çalışıyoruz. Hedefimiz, uzun vadede ve daimi olarak müşterilerimizin memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır.

Termal hidroliz sistemlerimizde, çok çeşitli hammaddeleri işliyoruz. Modüler, güvenilir, kullanımı kolay ve az bakım gerektiren farklı boyutlarda tesis çözümleri sunuyoruz.

Termal hidroliz prosesi, gerek yeni planlanıyor olsun, gerek mevcut atık su arıtımı için olsun, gıda atığı veya birlikte çürütme projelerini iyileştirirken, arıtma çamuru ve biyolojik olarak parçalanabilir atıkların gelişmiş arıtımının merkezinde yer almaktadır. Termal hidroliz prosesi, sunduğu faydalar ile geleneksel sorunları azaltırken, işlenen ‘atık’ sınıfındaki malzemeyi gerçekten değerli bir kaynak haline getirir. Çözümümüz, iyi test edilmiş süreçleri sayesinde, malzeme ve enerji geri kazanımını tamamen ileri bir seviyeye çıkarırken, son ürün miktarı en aza indirgenir ve kalitesi en üst düzeye çıkarılır. Sonuç olarak, işletme maliyetlerinin minimuma indirilmesi ve sorunların ürüne dönüşmesi şeklinde çift verim elde edilir.

 • gallery-item
 • gallery-item
 • gallery-item
 • gallery-item
 • gallery-item
 • gallery-item
 • gallery-item
 • Kullanım Alanları

  Termal hidroliz prosesi, büyük hacimli homojen organik atıklar için en uygun olan çözümdür. En yaygın kullanım şekli, atıksu arıtma tesislerinde arıtma prosesi sırasında oluşan ve toplanan arıtma çamurudur.

  Bu proseste, atık su, doğaya dönmeden önce yerel düzenlemelere uygun olarak, organik maddeleri, besinleri ve kirleticileri uzaklaştırmak için, çok aşamalı bir arıtma sürecinden geçer. İlk adım, çoğunlukla inorganik malzemeyi uzaklaştırarak birincil çamur üretir (ön çökeltim çamurları). Yüksek organik içerikli ikincil çamur, bir sonraki adımda ayrıştırılır.

  Bazı durumlarda, yiyecek atıkları veya susuzlaştırılmış çamur, başka yerlerden getirilebilir ve sahada üretilen çamurla karıştırılabilir.

  Çamur hattı, bir atık su arıtma tesisinde tüm çamur işleme adımlarını içerir. Su hizmetleri, çamurdan enerji veya besinleri geri kazanmak, kokuları azaltmak, patojenleri ortadan kaldırmak veya diğer yasal gereklilikleri karşılamak için birçok farklı çamur arıtma teknolojisine yatırım yapar.

  Çoğu orta ve büyük ölçekli atık su arıtma tesisi, anaerobik çürütme yoluyla çamurdan enerji geri kazanır. Ortaya çıkan biyogaz, yerel enerji ihtiyaçlarını karşılar veya elektrik veya doğal gaz olarak satılır. Termal hidroliz, anaerobik çürütme ile birlikte ve iyileştirilerek kullanılan bir çamur arıtma teknolojisidir.

  Çamur hattı tasarımı ve çamur yönetimi uygulamaları genellikle su hizmetlerinin bilançoları üzerinde önemli etkiye sahiptir. Cambi, kanıtlanmış termal hidroliz sürecimizin herhangi bir çamur hattına optimum entegrasyonu ile fark yaratır.

  Anaerobik çürütmeden sonra, nihai bertaraf veya kullanımdan önce çamur susuzlaştırılır. Termal hidroliz, çamur yönetimini ve bertarafını birkaç şekilde basitleştirir:

  • ■ biyogaz üretimi arttıkça daha az sindirilecek ürün kalır;

  ■ son susuzlaştırma daha az enerji gerektirir;
  ■ susuzlaştırılmış biyo-katıların hacmi çok daha düşüktür, bu sayede kullanımı daha ucuzdur;
  ■ susuzlaştırılmış biyo katı maddeler patojen içermez, düşük kokulu, depolanması ve taşınması kolaydır.

  Termal hidrolize yatırım yaparak, su hizmetleri genellikle çamurun biyo-katıların bertarafı için çiftçilere tarım için ulaştırmak gibi yeni seçenekler kazanır.

  Yakmanın gerekli olduğu alanlarda, ortaya çıkan biyo katı madde ürünü daha yüksek kalori değerine sahiptir ve bu da daha düşük kapı ücretlerine dönüşebilir.

 • Termal Hidroliz Prosesi Nasıl Çalışır?
  Termal Hidroliz, anaerobik çürütme ile, atık su arıtma tesislerinde uygulanan bir proses teknolojisidir. Termal hidroliz, lağım çamurunu veya diğer ıslak organik atıkları, yüksek sıcaklık ve basınca maruz bırakır. İşlem, buhar kullanarak yemek hazırlamaya benzer.

  Atık su arıtma tesisinin birincil ve ikincil arıtma birimlerinden, ham arıtma çamuru toplanır ve % 16-18 kuru katılara kadar susuzlaştırılır.

  Bu yoğunlaştırılmış çamur, sürekli olarak Pulper’e beslenir. Pulper, flaş tankından geri kazanılan buharı kullanarak,  çamuru homojenleştirme ve 100 ° C’ye yakın bir sıcaklığa kadar önceden ısıtma rolüne sahiptir.

  Pulperden, ılık çamur, her reaktörde sızdırmaz çamur yığınları sağlayan ardışık bir işlemle, reaktörlere sürekli olarak beslenir. Bir reaktör dolduktan sonra, çamur bir sonraki uygun olana akar. Çamur hacmine, reaktör boyutuna ve hidrolik tutma süresine bağlı olarak bir Cambi termal hidroliz dizisinde tipik olarak 2 ila 5 reaktör vardır.

  Reaktör dolduğunda ve sızdırmaz hale getirildiğinde, yaklaşık 6 barlık bir basınçta, sıcaklığı 160 ila 180 ° C’ye çıkarmak için buhar pompalanır. Termal hidroliz işlemi, patojen öldürmeyi sağlamak için tipik olarak, her parti için 20 ila 30 dakikaya ayarlanır.

  Reaktörden, anlık sterilize edilmiş ve hidrolize edilmiş çamur, atmosferik basınçta çalışan flaş tankına geçirilir. Ani basınç düşüşü, kanalizasyon çamurundaki organik madde için önemli hücre tahribatına yol açar. Basınç tahliyesi ile üretilen buhar, gelen çamuru, önceden ısıtmak için hamurlaştırıcıya geri döndürülür.

  Flaş tankından ayrılan çamur, kısmen seyreltme suyu ve kısmen de ısı eşanjörleri eklenerek, anaerobik çürütme için tipik sıcaklığa soğutulur. Daha sonra, anaerobik çürütücülere beslenir.

 • Avantajlar
  ■ Gelişmiş anaerobik çamur çürütme prosesi ve atık besin bertarafında, 10 yılı aşkın deneyim avantajından faydalanmış olursunuz,
  ■ Sistem, yüksek mühendislik kalitesi sunmaktadır,
  ■ Gelişmiş ve esnek proses yapılandırması ile, çamur işlemede uzmanlık hizmeti sağlar,
  ■ Yenilenebilir enerji üretimi sağlar,
  ■ 2 Kat daha fazla gaz üretimi sağlar,
  ■ 2 Kat daha fazla elektrik enerjisi üretimi sağlar,
  ■ Çamur miktarınız yarıya iner,
  ■ Çamur taşıma, nakliye maliyetleri düşer,
  ■ Referans tesislerin işletim sonuçları; susuzlaştırılan çamurda Katı Madde oranı konvansiyonel susuzlaştırmaya oranla en az %11 fazladır,
  ■ Çürütücü yüklemesini 2-3 kat arttırır (Kapasiteden kazanç sağlar. Tasarım boyutlarının küçülmesini sağlar → karıştırıcının boyutu ve maliyeti, inşaat maliyeti küçülür),
  ■ A Sınıfı sterilizasyon sağlar,
  ■ A Sınıfı kompost sağlar,
  ■ Çamur susuzlaştırılmasında çok etkilidir, verimi arttırır,
  ■ Çamur işleme maliyetini düşürür,
  ■ Enerji ihtiyacını azaltır,
  ■ Ürün hacmini azaltır,
  ■ Atıksuda yük değişimi gözlenmez,
  ■ Yüksek hızda çürüme sağlar,
  ■ Alıkonma süresini azaltır,
  ■ Sistem, küçük, orta ve büyük ölçekli atık su arıtma tesisleriyle uyumludur,
  ■ Tak ve çalıştır modülü olarak tasarlanmıştır.
 • Uygulama Çeşitleri

  Anarobik Çürütücü Öncesinde Termal Hidroliz Prosesi

  Anarobik Çürütücü Sonrasında Termal Hidroliz Prosesi

  i-THP İki Çürütücü Arasında Termal Hidroliz Prosesi

 • Anaerobik Çürütücü Öncesinde Termal Hidroliz Prosesi

  Atık su arıtma tesisinin birincil ve ikincil arıtma birimlerinden, ham arıtma çamuru toplanır ve %16-18 kuru madde mertebesine kadar susuzlaştırılır. Bu yoğunlaştırılmış çamur, sürekli olarak termal hidrolizin çamur haznesine beslenir.

  Pulperde ön ısıtmaya tabi olan arıtma çamuru, prosese göre farklı sayılarda olabilen reaktörlere, sürekli olarak besleme gerçekleştirir. Bur süreçte, tam sızdırmaz, yüksek basınç ve sıcaklıkta arıtma çamuru, ardışık bir işlemle hidrolize olur.

  Reaktörden, anlık sterilize edilmiş çamur, atmosferik basınçta çalışan flaş tankına hızla geçirilir. Ani basınç düşüşü, arıtma çamurundaki organik madde için önemli hücre tahribatı sağlar.

  Flaş tankından ayrılan çamur, kısmen seyreltme suyu ve kısmen de ısı eşanjörleri eklenerek, anaerobik çürütme için uygun sıcaklığa soğutulur. Daha sonra anaerobik çürütücülere beslenir.

  Anaerobik çürütmeden sonra, son ürün sterilize edilir ve organik atık arıtımı için en katı yönetmelikleri dahi karşılayabilir hale gelir. Sonuç; tarımda uygulanabilen mükemmel kalitede biyo-katılardır.

  AVANTAJLARI:

  Termal Hidroliz, anaerobik çürütmeden önce uygulandığında, aşağıdaki faydalara sahiptir;

  ■ Aktif çamurun biyolojik olarak parçalanabilirliğini önemli ölçüde destekler,
  ■ Daha küçük çürütücü tank hacmi ihtiyacı ile sonuçlanan, önemli ölçüde daha yüksek yükleme oranlarına izin verir. Bu, kahverengi alan genişletmeleri, çürütücü yenileme projeleri ve sıfırdan yapılan projelerde ön sermaye yatırımında muazzam miktarlarda tasarruf sağlayabilir.
  ■ Biyogaz üretim oranını artırır.
  ■ Düşük kokulu, patojen içermeyen, biyo katı maddeler sağlayan çamuru sterilize eder.
  ■ Kurutma ve diğer termal prosesler için aşağı akış gereksinimlerini önemli ölçüde azaltır.

 • Anaerobik Çürütücü Sonrasında Termal Hidroliz Prosesi

  Atık su arıtma tesisinin birincil ve ikincil arıtma birimlerinden ham çamur, geleneksel bir işlemde olduğu gibi çürütücülere beslenir.

  Çürütülmüş çamur daha sonra% 16 DS’de susuzlaştırılır ve öğütücüye beslenir.

  Pulperden, sıcak çamur, her reaktörde sızdırmaz çamur partileri sağlayan ardışık bir işlemle reaktörlere sürekli olarak beslenir.

  Reaktörden, şimdi sterilize edilmiş çamur, atmosferik basınçta çalışan flaş tankına hızla geçirilir. Ani basınç düşüşü, kanalizasyon çamurundaki organik madde için önemli hücre tahribatına yol

  Yüksek konsantrasyonlu biyolojik olarak parçalanabilir malzeme içeren santrat, ek biyogaz üretimi için çürütücüye geri gönderilir.

  AVANTAJLARI:

  Anaerobik sindirimden sonra uygulandığında, termal hidroliz, geleneksel anaerobik sindirime kıyasla aşağıdaki faydalara sahiptir:

  ■ Mevcut çürütücüler ile mevcut tesislerin performansını artırır.
  ■ Son ürün, sterilize edilmiş, kokusuz, yüksek oranda kuru katı çamur keki özelliğine sahip olur.
  ■ Atık bertaraf için çamur keki hacmini %50 -%60’a kadar düşürerek, bertaraf maliyeti yüksek ve enerji değeri yüksek projeler için ideal çözüm haline getirir.
  ■ Nihai biyo katılarda tipik olarak %40 KM’ye ulaşır.
  ■ Tipik olarak biyogaz üretimini %25 -%40 artırır.
  ■ %75’e varan UKM azaltma sağlar.

 • Model Çeşitleri

  THP B-2

  B2, orta ölçekli atık su arıtma tesisleri için uygun olan en küçük CambiTHP modelidir. B2, 4 reaktöre kadar tek bir kızak üzerinde eksiksiz bir ünite olarak üretilir ve teslim edilir.

  Tüm B2 tesisleri, kurulum ve çalıştırma için süreyi en aza indirmek ve sahada çalışmak için tamamen atölyemizde montaj ve test edilir. Bu durum, B2’yi bir “tak ve çalıştır” sistemi haline getirir.

   

  THP B-4

  B4 modeli, orta ve büyük ölçekli atık su arıtma tesisleri için uygundur. B4, paketlenmiş bir birim olarak üretilir ve teslim edilir. Atölyemizde önceden monte edilir ve test edilir. Bu, sahada kurulum ve başlatma için gereken süreyi ve işi azaltır.

  Artırılmış kapasite veya yedeklilik için birkaç set paralel olarak kurulabilir.

   

  THP B-6

  B6 modeli, orta ve büyük ölçekli atık su arıtma tesisleri için uygundur. B6, paketlenmiş bir birim olarak üretilir ve teslim edilir. Atölyemizde önceden monte edilir ve test edilir. Bu, sahada kurulum ve başlatma için gereken süreyi ve işi azaltır.

  Artırılmış kapasite veya yedeklilik için birkaç set paralel olarak kurulabilir.

   

  THP B-12

  B12, Cambi’nin en büyük THP modelidir. Büyük ve çok büyük atık su arıtma tesisleri için uygundur. Standart tasarımı, atölyede test ve montajı nedeniyle sahada kurulum süresi kısadır.

 • i-THP İki Çürütücü Arasında Termal Hidroliz Prosesi

  Atık su arıtma tesisinin birincil ve ikincil arıtma birimlerinden, yoğunlaştırılmış ham çamur, ilk aşama çürütücüye/çürütücülere beslenir.
  Çamur, birinci aşama çürütücüden / çürütücülerden pompalanır, yaklaşık % 16.5 DS’de önceden susuzlaştırılır ve öğütücüye beslenir. Pulperde, çamur flaş tankında geri kazanılan buhar ile, ön ısıtmaya tabi tutulur.
  Öğütücüden, önceden ısıtılmış çamur, parti modunda reaktörlere beslenir. Reaktörler doldurulduktan sonra, çamuru gerekli sıcaklık ve basınca getirmek için buhar eklenir.
  Reaktörden, anlık sterilize edilmiş ve hidrolize edilmiş çamur, atmosferik basınçta çalışan flaş tankına geçirilir. Ani basınç düşüşü, kanalizasyon çamurundaki organik madde için önemli hücre tahribatına yol açar.
  Flaş tankından ayrılan çamur, kısmen seyreltme suyu, kısmen de ısı eşanjörleri eklenerek anaerobik çürütme için tipik sıcaklığa soğutulur. Daha sonra ikinci aşama anaerobik çürütücüye / çürütücülere beslenir.
  Anaerobik çürütmeden sonraki son ürün, patojen içermez ve organik atık arıtımı için en katı düzenlemeleri karşılar. Sonuç, toprakta uygulanabilen mükemmel kalitede biyo katı maddelerdir.

  AVANTAJLARI:

  İki anaerobik çürütücü aşaması arasına uygulandığında, termal hidroliz aşağıdaki faydalara sahiptir:

  ■ Aktif çamurun biyolojik olarak parçalanabilirliğini önemli ölçüde destekler,
  ■ Anaerobik çürütmeden önce THP’ye kıyasla daha yüksek biyogaz üretimi sağlar,
  ■ Düşük kokulu, patojen içermeyen biyo katı maddeler sağlayan çamuru, sterilize eder,
  ■ Nihai biyo katılarda yüksek kuru katı içeriği sağlar,
  ■ Uygulanabilir olduğunda, kurutma ve diğer termal prosesler için aşağı akış gereksinimlerini önemli ölçüde azaltır.

background
KATALOGLAR
background
VİDEOLAR

Evsel Atık Çamurlarında Proses Tanımı

En Büyük Tesis TimeLapse Kurulum

THP Reaktör Çalışma Prensibi

Size nasıl yardımcı olabiliriz ?

En iyi çözümünüzü bulmak için uzmanlarımızla konuşun veya yazın.

Bizi Arayın
background
İLGİLENEBİLECEĞİNİZ TAMAMLAYICI ÜRÜNLER
background
YAKLAŞAN ETKİNLİKLERİMİZ
Back to top of page